Manuální lymfodrenáž

Čeho se v kontextu lymfodrenáží vyvarovat?

autor textu: MUC Pavel Tichý

Nedostatečně erudovaných poskytovatelů těchto služeb

(nedokonale zvládnuta hmatová technika a metodika manuální lymfodrenáže hrozí zablokováním lymfatického řečiště, poškozením lymf. cév- např. práce větším tlakem, nedodržení přesného postupu drenáže atp.)

Tzv. "přístrojové lymfodrenáže"

bez předchozí odborně provedené, alespoň bazální, manuální lymfodrenáže- nemůže v žádném případě plnohodnotně nahradit manuální lymfodrenáž, měla by vždy následovat až po ní, jako její event.doplnění (jinak hrozí přeplnění a event.i značná bolestivost regionálních uzlin, popřípadě i nepříjemný a obtížně odstranitelný otok genitálu při ošetření DK). Tato metoda odstraňuje z tkání především vodu, zatímco makromolekulární látky zůstávají neodtransportovány ve tkáni- zcela nevhodné pro celulitidu!!! Dochází sice k rychlému (byť jen dočasnému) úbytku objemu DK, ale patologické procesy v podkožním vazivu nerušeně pokračují. Tato metoda sama o sobě je vhodná pro zlepšení návratu žilní krve, po fyzické či statické zátěži jinak zdravých končetin.

Přístrojové metody pracující s podtlakem

zlepšují sice proudění tekutin v tkáních, ale nepodpoří příliš transport lymfy mízním řečištěm a silným prokrvením naopak zvýší zátěž lymfatického systému. Vysokým negativním tlakem navíc poškozují lymfatické kapiláry.

Je prokázáno, že žádné fyzikální metody, přístroje ani různé přípravky neovlivní výrazněji tok lymfy- mohou být použity jako doplňkové metody po základním ošetření lymfatického řečiště manuální lymfodrenáží.

Tzv. "lymfatické masáže"?

Ministerstvo zdravotnictví povoluje provádět manuální lymfodrenáže pouze speciálně školeným zdravotnickým pracovníkům- lymfologům a lymfoterapeutům (stejně jako v „normálních“ zemích EU). Nezdravotníci, eventuálně nespecializovaní zdravotníci nesmí manuální lymfodrenáže nabízet. Tento zákaz je absolventy různých komerčně orientovaných kurzů obcházen nabídkou „lymfatických masáží“ (což je verbální nesmysl- šli byste snad na „krevní masáž“?!), event. je tento zákaz ignorován.