Osobní profil

Vzdělání

  • studium na Lékařské fakultě UK Praha (1964 - 1968)
  • zaměření na lymfologii (1996)
  • specializace na problematiku a terapii celulitidy (lipohypertrofie) a příbuzných dg. (1997)
  • stáže na lymfologických pracovištích v ČR i zahraničí