Související témata

Celulitida a ženské hormony

autor textu: MUC Pavel Tichý

Ženské hormony jsou jedním ze spolurozhodujících úvodních faktorů pro vznik celulitidy. Zásadně totiž ovlivňují další klíčové faktory tohoto procesu- stav a funkci žilního a lymfatického systému a kvalitu podkožní vazivové tkáně. Již více než tisíc chemických látek a produktů s prokázanými estrogenními účinky na lidský organizmus, téměř masové užívání hormonální antikoncepce, častá léčba hormonálními, či hormonálně působícími léky a dnes už masivní „hormonální kontaminace“ životního prostředí, jsou hlavními akcelerátory tohoto stavu a příčinou současné „epidemie“ celulitidy.

Nepříznivé vlivy ženských hormonů

Obecně nepříznivé vlivy ženských hormonů v kontextu celulitidy spočívají v tom, že estrogeny zvyšují dispozice k degenerativním změnám podkoží. Dále též zvyšují zadržování vody a sodíku (zejm.syntetické e.). U gestagenů dominují myorelaxační účinky, zásadní měrou přispívají k rozvolnění vaziva. Nedostatek androgenů (testosteron) u žen má negativní vliv na kvalitu vaziva i na hormonální rovnováhu. Jejich hladinu snižuje hormonální antikoncepce.

Zásadní význam v kontextu celulitidy má především nepříznivý vliv dlouhodobé expozice vysokých hladin estrogenů na stav a funkci periferního veno-lymfatického systému a na kolagenní režim a kvalitu podkožního vaziva. Tyto negativní faktory se navzájem ovlivňují, potencují své účinky a vznik a progresi celulitidy výrazně akcelerují.

Vliv na vazivo

Estrogeny snižují novotvorbu kolagenu, dochází k destrukci stávajících kolagenních struktur a následně k rozvolnění vaziva. Zmnožují se fibrinová vlákna a sítě, následně se rozbíhá kaskáda dalších patologických pochodů, které ústí ve fibrózní změny vazivové tkáně v podkoží.

Vliv na žilní systém

Společný vliv estrogenů a zejm.gestagenů snižuje také tonus hladkého svalstva žilní stěny. Zvyšuje se únik tekutiny s obsahem plazmatických bílkovin do tkání. To představuje nárůst lymfatického břemene a zvýšenou zátěž drenážní a transportní funkce mízního systému.

Další negativní vlivy ženských hormonů

Zvyšují ukládání tuku, zejm.do tukových tkání se zvýšenou afinitou k estrogenům, do tzv. „energetických konzerv“ (hýždě, boky, stehna). Tento zásobní tuk se prakticky neúčastní běžného „provozního metabolizmu“ a je proto obtížně odbouratelný. Ženské hormony rovněž blokují funkce některých minerálů, stopových prvků a vitaminů: vitamin C (důležitý pro stimulaci syntézy kolagenu, ochranný vliv na propustnost cév a ochranu před poškozením oxidačním stresem), vitamin E (podílí se na destrukci fibrinu, má pozitivní vliv na kolagenní režim snižováním kyseliny mléčné ve svalech i v krvi, působí antioxidačně), skupina vitaminů B (mj.podporují deaktivaci hormonů v játrech, vit. B6 má vliv na zadržování vody v organizmu).

Zdroje zvýšených hladin estrogenů

Nepříznivá hormonální situace, (zejm.zvýšené hladiny estrogenů), nastává při užívání hormonální antikoncepce, jiných hormonálních léků, event.léků s estrogenním působením, při vlastní nadprodukci estrogenu (hyperestrogenizmus) a samozřejmě v rizikových obdobích života ženy (puberta, gravidita). K tomuto stavu přispívají též estrogeny, které se do těla dostávají z vnějšího prostředí (exogenní e.) jako metabolity hormonálních léků, zneužívaná anabolika a stresové hormony v mase průmyslově chovaných zvířat a tzv. xenoestrogeny. Jsou to estrogeny vzniklé působením civilizace představující vážná zdravotní rizika, z nichž celulitida je asi to nejméně významné. V současnosti je známo kolem 1000 nejrůznějších chemických látek a produktů schopných ovlivnit tvorbu hormonů v organizmu (tzv.endokrinní dysharmonizátory). Patří mezi ně např.produkty „zemědělské chemie“, plastické hmoty, čistící a prací prostředky v domácnostech, ale třeba i některé kosmetické výrobky.

Další možné zdroje zvýšených hladin estrogenů představují látky, zvyšující jejich produkci aktivací nadledvin (např.drogy jako marihuana, heroin, kofein, alkohol). Některé léky sice nemají přímé estrogenní účinky, ale produkci přirozených tělesných estrogenů ovlivňují. Týká se to velmi širokého spektra medikamentů (od psychofarmak přes kardiofarmaka, analgetika až třeba po léky na žaludeční vředy). Kumulaci estrogenů v organizmu může způsobit zhoršená deaktivace a vylučování hormonů v případě dysfunkce jater a ledvin.

Riziková období

S ženskými pohlavními hormony souvisí riziková období v kontextu celulitidy. Jsou to obecně ta období, kdy dochází k jejich aktivaci, výrazně zvýšené produkci, event.k dlouhodobému narušení hormonální rovnováhy. Nepříznivá je v tomto smyslu časná aktivace ženských hormonů a brzký nástup puberty. V této souvislosti je proto riziková dětská obezita u ženského pohlaví. Tuková tkáň seceruje též hormon leptin, považovaný za spouštěč puberty. Velmi kritickým obdobím je gravidita (zejm.opakovaná), během níž jsou výrazně zvýšené hladiny cirkulujících pohlavních hormonů. Časté je v tomto období zhoršení žilních problémů a progrese celulitidy.

Ohrožené skupiny žen

Nejohroženější skupinou žen v kontextu celulitidy jsou hlavně uživatelky hormonální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní problémy v ženské linii rodiny). Vhodné je proto zvážit užívání hormonální antikoncepce, zejm.u velmi mladých děvčat., Případné kuřačky mezi nimi jen dovršují kumulaci rizikových faktorů.

Možnosti prevence

Optimální formou prevence jsou odborně provedené manuální lymfodrenáže, které podpoří drenážně-transportní funkci lymfatického systému. Pomohou tak udržet fyziologické poměry v podkoží a předejít jeho postupné fibro-lipomatózní přestavbě.