Celulitida

Úvod

autor textu: MUC Pavel Tichý

Celulitida (odb. lipohypertrofie) je hovorový název pro progresivní degenerativní změny podkožního tukového vaziva specifických tělesných partií (zejm. stehen, hýždí, postiženy mohou být i boky, břicho, event. paže). Vzniká na bázi genetických, vrozených dispozic, především v důsledku horšího žilního a zejm. lymfatického oběhu. Úzce souvisí s působením ženských pohlavních hormonů. Může se proto objevit už v pubertě, často se zvýrazňuje v období gravidity. Nepříznivý stav se zhoršuje užíváním hormonální antikoncepce, event. jiných hormonálních přípravků. Výsledný obraz celulitidy tzv. pomerančová kůže je dán vtahováním kožního povrchu zbytnělými vazivovými septy a současným protitlakem zvětšených tukových buněk. Změny podkožního tukového vaziva vznikají především v důsledku působení neodtransportovaných městnavých, zejm. plazmatických proteinů v postižených tkáních. Jedinou kapilárou v těle, schopnou vstřebat a transportovat proteiny z tkání, je lymfatická kapilára. Je tedy zřejmé, že dobrý stav lymfatického systému a jeho dostatečná transportní kapacita jsou základní podmínkou úspěšné prevence a léčby celulitidy. Pozitivní ovlivnění lymfatického systému efektivně zajišťuje odborně provedená manuální lymfodrenáž, která zlepší „průtočnost“ lymfatického řečiště a navodí fyziologické poměry v podkoží.