Celulitida

Příčiny vzniku celulitidy

autor textu: MUC Pavel Tichý

  • vznik celulitidy je komplikovaný a dlouhodobý proces
  • hlavní příčinou jsou poruchy cirkulace žilní krve a hlavně lymfy
  • významným faktorem je dále nepříznivá hormonální situace (hormonální nerovnováha, nadprodukce estrogenu, brzký nástup menstruace, hlavně však užívání hormonálních přípravků)
  • velmi záleží na genetických, dědičných dispozicích
  • svou roli hraje také kvalita vazivové tkáně
  • vedle těchto klíčových, "vyvolávajících" faktorů existuje ještě celá řada faktorů rizikových, "podpůrných", které jsou méně významné, mohou stav celulitidy více či méně negativně ovlivňovat. Patří sem např. nadváha a časté kolísání hmotnosti, nevhodný stravovací a pitný režim, překyselení organizmu, nedostatek pohybu, ale též nadměrná či nevhodná pohybová zátěž, dlouhé stání, sezení, cestování, nevhodné oblečení a obutí, atd. Patří sem prakticky vše, co nějakým způsobem ztěžuje a narušuje krevní a lymfatický oběh a zvyšuje hladiny žens. pohlavních hormonů (zejm. estrogenů)