Manuální lymfodrenáž

Často kladené dotazy k tématu manuální lymfodrenáže

odpovídá MUC Pavel Tichý

 1. Jaké výsledky mohu očekávat od manuální lymfodrenáže?

  Správně provedená manuální lymfodenáž několikanásobně zvyšuje průtok lymfy lymfatickými cévami. Zvyšuje tak vstřebávací a transportní kapacitu lymfatického systému a zlepšuje tím jeho základní funkce: imunitní, detoxikační a drenážní.

  Manuální lymfodrenáž též pomáhá lepšímu návratu žilní krve v dolních končetinách a má též velmi účinný relaxační efekt.

 2. Jaký je rozdíl mezi manuální lymfodrenáží a jinými typy masáží?

  Všechny běžné typy masáží- na rozdíl od manuální lymfodrenáže- pracují s efektem zvýšeného prokrvení ošetřovaných tělesným partií a ovlivňují vesměs hlouběji uložené struktury- svaly, vazy atp. Jejich uplatnění je hlavně v rehabilitaci a rekondici. Manuální lymfodrenáž je oproti tomu zaměřena na povrchový lymfatický systém v kůži a podkoží a nesmí zvýšit prokrvení těchto oblastí. Jde o zcela jinou hmatovou techniku a speciální zákonitosti postupu. Její osvojení je náročné. Manuální lymfodrenáž patří do rukou kvalifikovaných zdravotníků- lymfologů a lymfoterapeutů. Nevhodně provedená či indikovaná může způsobit i vážné zdravotní problémy.

 3. Je účinnější ruční nebo přístrojová lymfodrenáž?

  Všechny přístrojové techniky by měly být pouze doplňkem odborně provedené lymfodrenáže, která by měla vždy předcházet. Samotné přístrojové metody nemohou dostatečně odstranit stagnující proteiny a další makromolekulární látky z postižených tkání, ani výrazně neurychlí jejich odtok lymfatickými cestami. Prakticky nejde o lymfodrenáž! Ošetřené partie jsou pouze dočasně odvodněny, ale stav lymfatického řečiště a transport makromolekulárních látek se často ještě zhorší.

 4. Pomůže manuální lymfodrenáž proti celulitidě?

  Manuální lymfodrenáž je klíčovou terapeutickou metodou, která nemá rozumnou alternativu. Je možné ji doplnit podpůrnými metodami: mezi ně patří např. přístrojová tlaková drenáž, nošení kompresního prádla, vhodná a přiměřená pohybová aktivita, podle potřeby v indikovaných případech i užívání nejlépe přírodních léků (venofarmaka, enzymy, fytohormony, kombinace vitaminů (C,E) se zásadotvornými minerály, atp.). Vše je hodné podpořit dalšími režimovými opatřeními (v podstatě zásady zdravého životního stylu).

 5. Jsou manuální lymfodrenáže vhodné pro těhotné?

  Pokud jde o fyziologickou graviditu jednoznačně. V žádném případě nemůže ohrozit plod! Zbaví nepříjemných těhotenských otoků a zmírní zhoršování celulitidy a žilních problémů a nadměrného přibírání hmotnosti. Ideální je série manuálních lymfodrenáží před plánovaným těhotenstvím (detoxikace organizmu).

 6. Pomůže manuální lymfodrenáž při hubnutí?

  Měl by to být základ všech snah o zhubnutí zejména při zahájení různých redukčních diet. Tuková tkáň a odpadní látky zvýšenou měrou vážou vodu. Dobrá funkce lymfatického systému sníží ukládání těchto odpadních látek (částečně i tuku) do tukových buněk a tím i množství vázané tekutiny v tkáních, což vede ke snížení objemu i váhy tukových tkání. Podstatou snižování hmotnosti však zůstává radikální změna stravovacích návyků a zvýšení pohybových aktivit (optimálnější energetická bilance).

 7. Kam jít na manuální lymfodrenáž?

  Rozhodně hledejte profesionálního lymfoterapeuta se zdravotnickým vzděláním a praxí. Tato technika je velmi náročná na metodiku i způsob provedení. Nesprávně provedená či indikovaná může daný stav spíše zhoršit, ale může způsobit i vážné zdravotní komplikace. Manuální lymfodrenáž by měla zůstat doménou zdravotníků- lymfologů a lymfoterapeutů.

 8. Jak často chodit na manuální lymfodrenáž?

  Není univerzální recept. Optimální je frekvence drenáží přiměřená konkrétnímu problému a situaci. Jako prevence dobré funkce lymfatického systému stačí jednou měsíčně (z počátku lépe častěji). Při konkrétním problému by četnost drenáží měla respektovat stávající situaci.

 9. Mohu nějak prodloužit účinek manuální lymfodrenáže?

  Bezprostředně následnou vnější kompresí (elastické kompresní prádlo). Při problémech s celulitidou zejména kalhotky s nohavičkami, v případě žilních problémů vhodné kompresní punčochy (punčochové kalhoty). V žádném případě není vhodné ve stejný den absolvovat jinou masáž.

 10. Lze lymfu rozproudit aktivací svalové pumpy?

  Svalová pumpa má zásadní vliv na návrat žilní krve z dolních končetin. V lymfatickém systému je svalová pumpa jen jedním z celé řady lymfokinetických faktorů a jeho význam bývá v této souvislosti přeceňován. Zde dominují vnitřní pulzní mechanizmy systému (kapilární mízní pumpa, kontrakce úseků sběrných lymfatických cév). Přílišná snaha o "rozpohybování" lymfy sportovními aktivitami vede často paradoxně ke zhoršení stavu a progresi celulitidy.

 11. Pro koho je vhodná manuální lymfodrenáž?

  Pro všechny, pro koho není z určitých zdravotních důvodů kontraindikována. U zdravých osob jde o účinnou preventivní metodu zvyšující zejména imunitní kapacitu a detoxikační procesy organizmu, která má zároveň relaxační efekt. Manuální lymfodrenáž má celou řadu zdravotních indikací.

  Nejdůležitější indikace v kontextu celulitidy:

  • otoky (mimo otoky při vážných chorobách srdce, ledvin a jater)
  • zvýšené lokální ukládaní tuku
  • žilní problémy (ne při akutním zánětu!)
  • zadržování vody při hormonálních problémech
  • gravidita (prevence otoků, varixů a celulitidy)
  • hormonální antikoncepce
  • nepříznivé genetické dispozice (žilní choroby, celulitida, gynoidní obezita u rodinných příslušnic)
  • zvýšená zátěž nohou
  • všestranná prevence zdravotních potíží a problémů

  Další zdravotní indikace:

  • problémy s imunitou
  • detoxikace organizmu (zatěžující životní prostředí, kontakt s toxickými látkami, dlouhodobější užívaní léků atp.)
  • základní péče u veškeré zeštíhlovací léčby (podpora hubnutí, např. po graviditě)
  • užívání hormonálních léků (poruchy menstruace, stimulace fertility, hormonální substituce)
  • příznaky PMS (premenstruační syndrom)
  • pooperační a poúrazové stavy (stav po liposukci, po sejmutí sádry, vyhlazení jizev atd.)
  • chronická únava, stres
  • bolesti hlavy, migrény, chronická rýma
  • zvýšená zátěž nohou (rehabilitace sportovců a těžce pracujících, paradoxně též sedavé zaměstnání)
  • a celá řada dalších (téměř ve všech lékařských oborech)
 12. Má metoda manuální lymfodrenáže nějaká rizika?

  Nedodržením kontraindikací, nedostatečnou znalostí problematiky a neprofesionálním provedením.

  Absolutní kontraindikace:

  • aktivní onkologická onemocnění
  • akutní bakterielní a virová onemocnění (hnisavá angína, horečnatá onemocnění, bakterielní infekce kůže, akutní mokvavý ekzém atp.)
  • nekompenzovaná hypertenze
  • akutní žilní záněty
  • "internistické" otoky (původ v nemocích srdce, ledvin, jater)
  • patologická gravidita
  • nejasné bolesti břicha
  • glaukom (zelený zákal)

  Relativní kontraindikace (nutno posuzovat individuálně, po poradě s lékařem)

  • dekompenzované srdeční onemocnění, srdeční arytmie, ischemická choroba srdce
  • astma bronchiale, astma cardiale, chronická bronchitida
  • dysfunkce štítné žlázy
  • výrazná hypotonie

  Nedokonale zvládnuta hmatová technika a metodika manuální lymfodrenáže hrozí zablokováním lymfatického řečiště, poškozením lymfatických cév- např. práce větším tlakem, nedodržení přesného postupu drenáže atp.

 13. Je manuální lymfodrenáž vhodná také pro muže?

  I když je manuální lymfodrenáž v souvislostech s celulitidou považována za "ženskou" záležitost, efekt této metody se týká především zvýšení imunitní kapacity organizmu a zlepšení jeho detoxikace. Z toho je zřejmé její uplatnění i pro muže. Kromě zmíněné indikace pomáhá například při problémech se zvýšenou únavou, pozitivně může ovlivňovat horší plodnost současné mužské populace a má řadu dalších pozitivních efektů.